Trine Nyborg Marott bliver leder af helt nyt specialtilbud

Profilbillede
Astrid Bruun

Flere børn med særlige behov i Høje-Taastrup Kommune kan nu gå i skole og børnehave lokalt: Kommunen åbner snart et helt nyt specialtilbud for 3-9-årige børn med særlige behov. Det nye tilbud etableres i en tidligere daginstitution på Firkanten I1 i Taastrup, hvor håndværkere i øjeblikket er ved at gøre klar til de nye børn og voksne. Her starter indskolingsbørn fra midt august og senere følger så de mindre børn.

I det nye specialtilbud får børnene en specialiseret og særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats i små, trygge grupper. Med specialpædagogiske læringsmiljøer og en sammenhængende, helhedsorienteret indsats er det målet at skabe de bedste trivsels- og udviklingsbetingelser for børnene.

I spidsen for det nye specialtilbud har Høje-Taastrup Kommune ansat Trine Nyborg Marott, der er uddannet pædagog og i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Hun kommer til jobbet med både store kompetencer og stort engagement: Trine Nyborg Marott kommer aktuelt fra en stilling som pædagogisk leder i et særligt dagtilbud i Specialklyngen i Københavns Kommune. Tidligere har hun været med til at opbygge, implementere og udvikle specialmiljøet i andre institutioner, ligesom hun har mange års erfaring med specialpædagogiske metoder og med at arbejde med børn med særlige behov.

Trine Nyborg Marott er meget optaget af forældresamarbejdet som en vigtig forudsætning for det pædagogiske arbejde: ”Som leder er det vigtigt for mig at kunne være autentisk og have kendskab til alle børn og deres familier. Jeg går meget op i det relationelle arbejde”, siger hun.

Hun har også mange års erfaring med arbejdet i tværfaglige miljøer og siger selv, at hun som leder lægger stor vægt på ”at anerkende og samtidig bidrage til at videreudvikle personalets faglige integritet i det tværprofessionelle samarbejde”.

Vil du være med?

Høje-Taastrup Kommune søger fortsat nye medarbejdere til det nye specialtilbud. Så hvis du sammen med den nye leder og kommende nye kolleger vil være med til at etablere og udvikle et nyt læringsmiljø og sammen arbejde for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet, så søg nu: Specialtilbuddet søger to lærere og ni pædagoger. Se mere her.

Kilde: Redaktionen // Foto: Trine Nyborg Marott
Flere artikler